Tuukkala (Finnish Stitch 3+2)

Hansen's Notation
UUUOO/UUOOOO